Programa Educatiu Acció per el Clima

 

Gràcies a tots/es els pares, mares i tutors que participeu a l'estudi així com a tots/es els/es estudiants. La vostra participació ens permet entendre millor els coneixements, preocupació, esperança i acció sobre canvi climàtic que tenen les famílies a Catalunya.

 

Gràcies també als equips dels instituts pel seu recolzament!

Activitats

Consentiment informat

Abans de començar l'estudi. 

 

Qüestionari inicial

Al començament del trimestre.

 

Qüestionari final

Al final del trimestre. 

 

Activitats de voluntariat

Després d'haver acabat l'estudi.


Preguntes Freqüents

 

És la participació voluntària?

Totalment! Participar és completament voluntari i podeu decidir deixar de participar en qualsevol moment. 

Si signeu el consentiment informat però després no voleu continuar dintre de l'estudi, no hi ha cap problema. 

 

Rebrem diners per participar?

Algunes de les preguntes dels qüestionaris son "econòmicament incentivades", el que vol dir que us donarem diners sobre els que prendreu decisions. En funció de les vostres decisions i de les decisions d'altres participants podeu rebre entre uns 5-15 Euros els estudiants i entre 50-150 Euros els pares, mares o tutors legals. 

Tots els estudiants que participin rebran un pagament. Per als pares, mares o tutors legals, pagarem a 1 de cada 10. 

 

Quines dades personals us demanarem?

El nostre objectiu és tenir quantes menys dades personals possibles! Totes les dades dels qüestinaris s'enmagatzemaran a través d'un codi anònim i la vostra identitat no serà mai revelada. Això inclou dades demogràfiques com l'any de naixement, nacionalitat, gènere, etc.

 

Per poder fer els pagaments necessitarem que els estudiants signin un rebut quan els hi donem els diners en metàlic en mà o les targes Abacus, i per poder fer el pagament als pares podreu triar bé donar-nos un telèfon mòbil per fer un pagament bancari online o bé donar-nos una adreça per enviar-vos una tarja Abacus amb l'import del pagament. 

 

Puc contactar amb un coordinador de l'estudi?

I tant! Amb molt de gust us aclarirem qualsevol dubte o preocupació que pugueu tenir.

Podeu contactar al coordinador a la següent adreça: adria.bronchal@uibk.ac.at

Si ho desitgeu, podeu també contactar a la directora de l'estudi: esther.blanco@uibk.ac.at

 

D'on ve el finançament de l'estudi?

L'estudi està finançat pel Fons Austríac per a la Ciència, a Través de la beca SFB F-63

Universitat de Innsbruck

Departament d'Economia Pública

Universitaetstrasse 15

Innsbruck, 6020

Email: adria.bronchal@uibk.ac.at

 

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

Protecció de Dades

 

La participació a l’estudi és voluntària i en qualsevol moment podeu revocar el consentiment.

Aquest projecte està finançat amb fons públics del govern austríac a través del projecte; the SFB F-63 Credence Goods, Incentives and Behavior

Responsables del tractament de dades: Dra. Esther Blanco (esther.blanco@uibk.ac.at), Adrià Bronchal (adria.bronchalrueda@unibo.it). L'ofina de protecció de dades de la Universitat de Innsbruck és l'oficina de referència (https://www.uibk.ac.at/datenschutz/index.html.en).

Finalitat de la recol·lecció de dades: Fer un estudi de recerca per estudiar els coneixements, les actituds i les conductes de les persones respecte al medi ambient i el canvi climàtic.

Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament. Les dades completament anonimitzades i usades per a les publicacions de recerca estaran disponibles a un repositòri públic per a la replicabilitat de l'estudi, seguint la pràctica habitual dintre del procés de publicació a revistes científiques. 

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. El dret a la protecció de dades es reconegut en l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i està regulat per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre publicada al BOE, sobre protecció de dades i garantia dels drets digitals, per la qual cosa es necessari demanar el consentiment voluntari a la participació a tots els participants en aquest estudi.

Informació addicional de protecció de dades: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina https://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/normativa/reglament-general-de-proteccio-de-dades/

o a la pàgina https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673